Utbildning

Riksantikvarieämbetet arrangerar regelbundet olika slags utbildningar inom riskhantering och katastrofberedskap.

Riskanalys för museisamlingar

Under år 2020 genomförs ett antal regionala workshoppar i hela landet. Vi går igenom det riskanalysverktyg som Riksantikvarieämbetet tagit fram tillsammans med ett antal museer.
jhkjhj

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. E-kursen ”Ohälsosamma ämnen i samlingar” riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar, som till exempel konservatorer, intendenter, kuratorer eller lokalvårdare.

Kursen är syntolkad och tillgänglig för alla enligt internationella standarder av webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG) 2.1.Kursen tar ca 30 minuter att genomföra. Den fungerar på alla datorer, plattor och telefoner. Klicka här för att gå kursen direkt.