Utbildning

Riksantikvarieämbetet arrangerar regelbundet olika slags utbildningar inom riskhantering och katastrofberedskap.

Riskanalys för museisamlingar

Under år 2020 genomförs ett antal regionala workshoppar i hela landet. Vi går igenom det riskanalysverktyg som Riksantikvarieämbetet tagit fram tillsammans med ett antal museer.
jhkjhj

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Kursen riktar sig främst till dig som har arbetsmiljöansvar för arbeten i samlingar, men även till alla som arbetar i eller med samlingar, som till exempel konservatorer, intendenter, kuratorer eller lokalvårdare.

För att gå e-kursen behöver du en dator med internetuppkoppling samt programmet Adobe Flash Player. Vid problem med att öppna kursen och starta Adobe Flash Player, försök att starta kursen i olika webbläsare, som Internet Explorer eller Chrome.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!