Bibliotek för material

http://materialbiblioteket.se/okategoriserat/besok-materialbiblioteket-pa-stockh


Den som väntade sig spännande nyheter om hittills helt okända material togs snart ner på mattan under materialbibliotekets Björn Flormans föreläsning på Möbelmässan. 
Grundämnena är de samma som de har varit en lång tid. De material som lanseras som nya är oftast bara en kombination av tidigare material eller nya appliceringar av gamla material. Något som dock utvecklats mycket de senaste åren är tillverkningsmetoderna som innebär att man i tillverkningen kan ge material nya egenskaper.

Livscykeln avgörande
Föreläsningen tog även upp miljövänliga material. Björn Florman menade på att det är svårt att säga att ett material är miljövänligt. Alla material som på något sätt bearbetas har en påverkan på miljön det handlar snarare om att välja material utifrån vilka omständigheter det ska användas. Han tog plast som exempel som i de flesta fall kommer från råolja som inte är särskilt bra för miljön det är heller inte nedbrytningsbart av naturen. Däremot går det att återvinna till ny plast. Ett miljövänligt val av material handlar oftast om vilken livscykel produkten som materialet används till har.
Läs mer: Materialbiblioteket
Av: Gustav Löfgren, Material och designtekniker Riksutställningar.

  • Skriven av: Webbredaktionen
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: