Laponia - ett av de 15 svenska världsarven. I fonden ses Akkamassivet.Laponia - ett av de 15 svenska världsarven. I fonden ses Akkamassivet.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Världsarv i Sverige

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

Sverige har femton världsarv

När de en gång kommit med på den prestigefyllda världsarvslistan garanteras de skydd och vård för all framtid. Sverige har femton världsarv.

Det finns all anledning att vara stolt över våra gemensamma världsarv, men också anledning till oro. Många av dem hotas av förstörelse och förfall. Därför har världsarvslistan inrättats. Den grundar sig på FN-organet Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv, som antogs 1972. Sverige undertecknade konventionen 1985 och har därmed – bland mer än 180 andra nationer – frivilligt åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid, samt att stödja andra länder i deras ansträngningar för att ta hand om sina.

För att ett minne ska upptas på listan måste det uppfylla en rad kriterier. Ett kulturobjekt ska exempelvis vara ett mästerverk skapat av människan, ett arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk, en miljö med anknytning till idéer eller trosföreställningar av universell betydelse eller ett framstående exempel på traditionell livsföring som är representativ för en viss kultur. Ett naturobjekt kan exemplifiera viktiga utvecklingssteg i jordens historia, representera pågående ekologiska eller biologiska processer, vara ett landskap med exceptionella skönhetsvärden eller en hemvist för utrotningshotade djurarter.

Världsarvslistan blir allt längre och omfattar flera hundra objekt. Drottningholms slottsanläggning blev 1991 Sveriges första världsarv. Sammanlagt 15 svenska kultur- och naturobjekt har förts upp på listan.

Frågor och svar om världsarv.

Sveriges världsarv

Se även:
World Heritage – Unescos webbplats.
Svenska Unescorådet
Tentativ lista på världsarv – Unecos webbplats
African World Heritage Fund

Dela sidan på