Metallsökare

Den 1 januari 2018 infördes ansökningsavgifter för metallsökare. Med anledning av detta har därför Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare …