Hällristning. Tisselskog 11:1.Hällristning. Tisselskog 11:1.Foto: Bengt A Lundberg. Bilden är beskuren. (Alla rättigheter förbehålles)

Kontakt

Om du har frågor angående Fornsök så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se.

Postadress:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Tillståndsfrågor

Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården inom respektive län. Om du hittar en ny lämning eller undrar vad man får göra med en fornlämning så är det länsstyrelsen du ska kontakta.

Anmäl felaktigheter i Fornsök

Som privatperson kan du anmäla nyupptäckta fornlämningar till länsstyrelsen. Har du däremot synpunkter på eller hittar du felaktigheter i informationen i Fornsök är du välkommen att anmäla detta till fornsok@raa.se.

Tänk på att ange landskap, socken och RAÄ-nr samt eventuella referenser. Referenser kan bestå av skriftliga källor, karthänvisning eller en muntlig uppgift. Vi behöver också ditt namn och tillåtelse att registrera dig som uppgiftslämnare. Vi förbehåller oss rätten att prioritera i den information vi får in. All information läses och beaktas, men direkta felaktigheter prioriteras framför exempelvis kuriosa.

Dela sidan på