Styrning och uppföljning

Riksantikvarieämbetet arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Genom instruktion för Riksantikvarieämbetet och regeringens årliga regleringsbrev styrs verksamheten. Det tillkommer även särskilda regeringsuppdrag.

Kostnader för den löpande verksamheten, det vill säga för personal och lokaler med mera, finansieras med årliga förvaltningsanslag. Riksantikvarieämbetet fördelar också statliga medel till andra aktörer från särskilda anslag för bland annat forskning och utveckling och bidrag till kulturmiljövård.

Anslag för 2023

  • Förvaltningsanslag: 281 mnkr
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet: 20,5 mnkr
  • Bidrag till kulturmiljövård, 276 mnkr
  • Bidrag till arbetslivsmuseer, 8 mnkr
  • Kulturarvs-IT, 10,8 mnkr

Den första mars varje år lämnar Riksantikvarieämbetet in ett budgetunderlag till regeringen. I budgetunderlaget beskriver vi vilka behov av pengar som finns för de kommande tre åren.

Instruktion och Regleringsbrev

Riksantikvarieämbetets strategiska plan

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en Strategisk plan 2021-2024. Ladda ner planen som pdf.

Årsredovisningar

Här är de senaste årens årsredovisningar:

Årsredovisningar från tidigare år (från och med 2008) hittar du i Diva, Digitala vetenskapliga arkivet.