Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för myndighetens verksamhetsstyrning, planering och ledningsstöd samt för det centrala stödet till Riksantikvarieämbetets övriga avdelningar.

Avdelningen driver myndighetens årliga arbete med planering och uppföljning inklusive verksamhetsplan och årsredovisning. Även det fleråriga planeringsarbetet med strategisk planering och budgetunderlag drivs här.

Vi samordnar även arbetet med statliga myndigheter, länsstyrelser och museer, myndighetens internationella arbete och FoU-frågor samt arbetet med funktionshinderfrågor med anknytning till kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

På avdelningen finns verksamhetsstöd inom juridik, ekonomi, HR, intern och extern kommunikation, administration, lokalförsörjning, miljösamordning samt upphandling. På avdelningen finns till exempel registratur, dataskydd och ansvar för beredningsprocesser. Vi tar också fram föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av lagstiftning inom kulturmiljöområdet och bedriver överinseende genom överklagande.

Avdelningen finns i Visby och i Stockholm och består av sex enheter:

  • Ekonomienheten
  • Juridiska enheten
  • Kommunikationsenheten
  • HR-enheten
  • Serviceenheten
  • Enheten för planering och ledningsstöd

Här kan du kontakta avdelningen

När du kontaktar oss uppstår en allmän handling hos Riksantikvarieämbetet. Om du vill begära ut handlingar anonymt kan du även ringa till vår växel på telefonnummer 08-5191 80 00 eller besöka något av våra kontor. Tänk på att även din e-postadress kan avslöja vem du är.

För post- eller besöksadress se: Våra kontaktuppgifter.

Kontakta avdelningen

Fält markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att kontaktar oss samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: