Fontänen vid Drottningholms slott. Foto: ( CC BY)

Tillstånd att använda Unescos världsarvslogotyp

Världsarvssymbolen har använts för icke-kommersiella informationssyften sedan 1978. Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd att använda den i Sverige.

Användningen av logotypen ska i huvudsak ske av världsarvets förvaltande organisation.

Det finns två framtagna logotyper för världsarven. Det enkla världsarvsemblemet samt den dubbla världsarvslogotypen. I de flesta fall föredras den dubbla världsarvslogotypen framför det enkla världsarvsemblemet. Valet av logotyp bygger huvudsakligen på ändamålet. Se tabellen över användningsområden för exempel.

Tillstånd att använda världsarvslogotypen grundar sig på de av Unesco framtagna operationella riktlinjerna för implementering av världsarvskonventionen.

Ansökan

Ansökningar görs i ett ansökningsformulär och skickas via e-post eller per post.

Tillstånd att använda världsarvslogotypen kan sökas löpande under året. Under perioden 15 juni–15 augusti har Riksantikvarieämbetet begränsade möjligheter att behandla ansökningar.

Obligatoriska uppgifter i ansökan

Utöver de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten ska en prototyp av den tilltänkta produkten med världsarvslogotypen bifogas ansökan. Tillstånd att använda logotypen blir sedan bundet till utformningen i bifogad prototyp.

För tillgång till världsarvslogotyperna i pdf-format vänligen maila varldsarvslogotyp@raa.se.

Beslut

Riksantikvarieämbetet fattar löpande beslut om världsarvslogotypen. Beslutet skickas per post till den sökande.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Världsarv