Fontänen vid Drottningholms slott. Foto: ( CC BY)

Tillstånd att använda Unescos världsarvslogotyp

Världsarvssymbolen har använts för icke-kommersiella informationssyften sedan 1978. Det är Riksantikvarieämbetet som lämnar tillstånd att använda den i Sverige.

Användningen av logotypen ska i huvudsak ske av världsarvets förvaltande organisation.

Det finns två framtagna logotyper för världsarven. Det enkla världsarvsemblemet samt den dubbla världsarvslogotypen. I de flesta fall föredras den dubbla världsarvslogotypen framför det enkla världsarvsemblemet. Valet av logotyp bygger huvudsakligen på ändamålet.

Se tabellen över användningsområden för exempel 

Tillstånd att använda världsarvslogotypen grundar sig på de av Unesco framtagna operationella riktlinjerna för implementering av världsarvskonventionen.

Unesco introducerade vid årsskiftet 2021/2022 en ny version av den dubbla världsarvslogotypen som successivt kommer att ersätta föregående logotyp. Den nya logotypen är generisk för alla världsarv och ersätter därmed de platsspecifika logotyperna. De operationella riktlinjerna för implementering av världsarvskonventionen kommer att uppdateras under 2022 i enlighet med den nya logotypen. Se relaterade dokument för mer information om den nya logotypen.

Ansökan

Tillstånd att använda världsarvslogotypen kan sökas löpande under året. Under perioden 15 juni–15 augusti har Riksantikvarieämbetet begränsade möjligheter att behandla ansökningar.

Fyll i ansökningsformuläret nedan och skicka det via e-post till registrator@raa.se

Bifoga en prototyp

Utöver de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten ska en prototyp av den tilltänkta produkten med världsarvslogotypen bifogas ansökan. Tillstånd att använda logotypen blir sedan bundet till utformningen i bifogad prototyp.

För tillgång till världsarvslogotyperna i pdf-format vänligen maila varldsarv@raa.se

Beslut

Riksantikvarieämbetet fattar löpande beslut om världsarvslogotypen. Beslutet skickas per e-post till den sökande.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Världsarv