Press

Vi på kommunikationsenheten hjälper dig gärna med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten.

Senaste pressmeddelanden:

[2018-02-16] Riksantikvarieämbetet återkräver stulen bok från Nederländerna

Riksantikvarieämbetet har lämnat in en stämningsansökan i nederländsk domstol mot en nederländsk bokhandlare. Stämningen innebär att Riksantikvarieämbetet begär av domstolen att en bok som olovligen förts ut ur Sverige och som nu finns hos bokhandlaren ska återlämnas.

– Om vi vinner målet kommer domstolen att konstatera att boken förts ut olagligt och besluta att den ska återföras till Sverige, säger Maria Barkin, verksjurist på Riksantikvarieämbetet.

[2018-02-01]  Höjda anslag ger 263 miljoner till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 263 miljonerna (236 miljoner kronor) fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017.

I höstbudgeten beslutade regeringen att höja anslagen till kulturmiljövård. Detta gör att länsstyrelserna i år får hela 28 miljoner kronor mer än 2017 att fördela till kulturmiljövård, sammanlagt 236 miljoner kronor.

– Det är glädjande att kunna erbjuda en förstärkning till kulturmiljövården ute i länen. På sikt medför den här höjningen bättre förutsättningar att bevara en mångfald av kulturmiljöer, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. För detaljer kring planerade åtgärder i länen, kontakta respektive länsstyrelse.Fler pressmeddelanden och pressbilder finns i vårt pressrum på Cision

Du hittar oss självklart på Twitter och Facebook, men även på YouTube och på Flickr. Och på Vimeo finns intervjuer och andra filmer att ladda ner.

Vill du följa Riksantikvarieämbetet i debatten hittar du några av våra ställningstaganden och aktuella frågor här. Vår blogg heter K-blogg, men visste du att vi även sänder poddradio? Vår podcast heter K-podd.  Se vilka fler kanaler vi finns på här.

Riksantikvarieämbetets logotyp

Riksantikvarieämbetets logotyp består av en symbol (Sankt Hanskorset) tillsammans med ordbilden ”Riksantikvarieämbetet” både på svenska och engelska. Här kan du ladda hem logotypen.

Visit our Pressroom here

You will find our pressreleases here (in Swedish). And you are also welcome to visit us on: