( PDM)

Aktuella och planerade driftavbrott

För att upprätthålla IT-drift och tjänster med hög tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet så krävs det att dessa underhålls regelbundet. Den tredje onsdagen varje månad har vi därför så kallade servicefönster.

Här hittar du information om eventuella planerade servicefönster. Här finns även aktuell driftinformation för specifika söktjänster och andra register med kulturarvsdata, såsom Fornsök, Arkivsök, Bebyggelseregistret, Runor, Kringla och K-samsök.

Driftavbrott sök- och registeringstjänster

För aktuella driftstörningar och planerade driftavbrott på specifika söktjänster se:

Servicefönster IT

Den tredje onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Här hittar du planerade datum*:

  • 21 februari 18.00-23.00
  • 20 mars 18.00-23.00
  • 17 april 18.00-23.00
  • 22 maj 18.00-23.00
  • 19 juni 18:00-23:00

  *) Förändringsstopp sommar: 19 juni-12 augusti 2024

  • 19 augusti
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 november
  • 18 december

  *) Förändringsstopp julhelgen: 19 december 2014 – 7 januari 2025

  Servicefönster verksamhetssystem

  Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift. Dessa servicefönster planeras vara slutförda före klockan 09.00 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

  Här hittar du planerade datum*:

  • 30 januari
  • 13 februari
  • 27 februari
  • 13 mars
  • 26 mars
  • 9 mars
  • 23 april
  • 7 maj
  • 21 maj
  • 4 juni
  • 18 juni

  *) Förändringsstopp sommar: 19 juni – 12 augusti

  • 20 augusti
  • 3 september
  • 17 september
  • 1 oktober
  • 15 oktober
  • 29 oktober
  • 12 november
  • 26 november
  • 10 december

  *) Förändringsstopp julhelgen: 19 december – 7 januari 2025

  Tidsplan för Lantmäteriets systemhelger 2024

  Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Bebyggelseregistret och Fornsök.

  • 18 februari
  • 19 maj
  • 29 september
  • 24 november