Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen verkar för ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Kulturmiljöavdelningen arbetar för ett effektivt och rättssäkert kulturmiljöarbete. Avdelningen ansvarar för frågor om bebyggelse, landskap och digital kulturhistorisk information, bland annat i Kulturmiljöregistret med söktjänsterna Fornsök och Bebyggelseregistret.

Vi samordnar myndighetens arbete med miljökvalitetsmål, världsarv och uppdragsarkeologi, samt handlägger ärenden om statliga byggnadsminnen. Avdelningen fördelar också statliga medel till förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer och ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.

Avdelningen består av fyra enheter:

  • Enheten för bidrag och skydd av kulturmiljöer
  • Enheten för geografisk information och analys
  • Enheten för bebyggelseutveckling
  • Enheten för landskapsutveckling

Här kan du kontakta avdelningen

När du kontaktar oss uppstår en allmän handling hos Riksantikvarieämbetet. Om du vill begära ut handlingar anonymt kan du även ringa till vår växel på telefonnummer 08-5191 80 00 eller besöka något av våra kontor. Tänk på att även din e-postadress kan avslöja vem du är.

För post- eller besöksadress se: Våra kontaktuppgifter.

Kontakta avdelningen

Fält markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att kontaktar oss samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: