Pågående upphandlingar

Riksantikvarieämbetets upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och våra regler för anskaffning.

Riksantikvarieämbetets centrala upphandlingsfunktion ansvarar för ämbetets upphandlingar av varor och tjänster som överstiger gränsen för direktupphandlingar, det vill säga 700 000 SEK. Majoriteten av våra inköp sker genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden.

Alla upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de riktlinjer för upphandling som antagits i Riksantikvarieämbetets regler för anskaffning av varor och tjänster. Det är inte alltid anbudsgivaren med det lägsta priset som vinner en upphandling. Ofta är kvalitet och erfarenhet av liknande uppdrag lika viktigt.

Följ länken för att hitta alla våra pågående upphandlingar.