Flygmaskinen på väg i Thingvallavatn, Island, 1930. Bild från Riksantikvarieämbetets sida på Flickr Commons.Flygmaskinen på väg i Thingvallavatn, Island, 1930. Bild från Riksantikvarieämbetets sida på Flickr Commons.Foto: Berit Wallenberg (Ingen upphovsrätt)

Hitta information

Arkiv och bibliotek

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek: Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsakademiens bibliotek har flera databaser med enorma mängder information som riktar sig till både allmänheten och specialintresserade.

I arkivet och biblioteket finns böcker, arkivmaterial och andra informationsresurser inom ämnena arkeologi, kulturmiljövård, medeltidens konst- och byggnadshistoria och numismatik. Arkivet och biblioteket är öppet för allmänheten. I menyn till vänster finns fler databaser och även länkar till söktjänster som biblioteket abonnerar på.

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Samlingarna i ATA speglar de olika verksamheter som det nuvarande Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, och deras föregångare, haft sedan 1600-talet. Mycket av arkivhandlingarna finns i vår stora topografiska serie som är upplagd efter landskap, stad och socken. Vi har ungefär 140 arkiv efter enskilda personer som exempelvis Oscar Montelius, Sigurd Curman och Hans och Bror Emil Hildebrand.

Fornsök

En av de största, och mest använda, databaserna Riksantikvarieämbetet har är Fornsök. I Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.

Bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt register med information om det byggda kulturarvet. Här ryms allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse. Registret är öppet för alla att söka i, det krävs inte någon inloggning. Du kan söka i registret genom fritextsökning eller förvalslistor som gör sökningen mer precis.

Kringla och K-samsök

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register, till exempel Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Det rör sig om allt från föremål och äldre fotografier i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar.

K-samsök är en webbservice för tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner och andra aktörer med kulturarvsinformation. K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och de institutioner, företag, enskilda och föreningar som vill använda informationen i egna tillämpningar.

Samla

Samla är Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. Här kan du fritt läsa, söka och ladda ner Riksantikvarieämbetets publikationer, arkeologiska rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013 och framåt som som ska levereras in till Riksantikvarieämbetet då arkeologisk utgrävning utförts. Dessutom finns den digitala versionen av tidskriften Fornvännen från 1906 och framåt.

FoU-Katalog

I Riksantikvarieämbetets FoU-Katalog finns samlad information om den forskning som Riksantikvarieämbetet har finansierat genom FoU-anslaget.
I FoU-Katalogen kan man söka fram information om beviljade projekt från anslagsår 2009. Det går även att ta del av vetenskapliga rapporter till flera projekt som är avslutade.

Dela sidan på