Runor

Söktjänsten Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7 000 inskrifter och totalt ca 900 000 sökobjekt i form av rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar.

Söktjänsten Runor är en del i projektet Evighetsrunor och tjänsten kommer att lanseras under hösten/vintern 2020.

Inget land har så många runor som i Sverige. Syftet är att förenkla så att man ska kunna forska på befintligt runmaterial digitalt, var man än befinner sig i världen. Söktjänsten kommer inte att kräva inloggning och det kommer att finnas en app till mobil eller platta för fältarbete.

Tills dess kan du läsa mer på våra sidor om runor och runstenar. Där finns även den uppskattade Runskolan som vänder sig till lärare och elever i skolan.