Museiavdelningen

Museiavdelningen främjar utveckling och samverkan på museiområdet och agerar pådrivande och stödjande i frågor som rör kulturföremål och museers arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarv.

Avdelningen samlar in och förmedlar tekniska lösningar, metoder och kunskap som stödjer och utvecklar arbetet med att förvärva, bevara, undersöka, tillgängliggöra och ställa ut samlingar och kulturföremål. Avdelningen arbetar också för att stärka museernas samverkan och funktion för samhällsutvecklingen.

Museiavdelningen ansvarar för att främja utveckling, samverkan och forskning rörande runor och det tvärvetenskapliga fältet heritage science samt för standardisering för bevarande av kulturarvet. Vi driver också ett omfattande program till stöd för museisektorns digitalisering.

Vid avdelningen finns ansvaret för ärenden om utmärkning av kulturegendom, riskhantering och katastrofberedskap, utförsel av kulturföremål, utställningsgarantier, fyndfördelning, inlösen, hittelön, kulturarvsbrott och illegal handel samt för fördelning av statliga medel till bidrag för kulturarvsarbete och för Kulturarvs-IT.

Genom Svensk Museitjänst tillhandahålls även museitjänster som förvaring och förebyggande föremålsvård för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv. Museiavdelningen driver även besöksverksamheten vid Glimmingehus i Skåne.

Museiavdelningen består av sex enheter:

  • Enheten för kulturarv och vetenskap
  • Enheten för kulturföremål och samlingar
  • Enheten för museerna i samhället
  • Enheten för teknik och digital förmedling
  • Besöksmålet Glimmingehus
  • Svensk museitjänst (SMT)

Här kan du kontakta avdelningen

När du kontaktar oss uppstår en allmän handling hos Riksantikvarieämbetet. Om du vill begära ut handlingar anonymt kan du även ringa till vår växel på telefonnummer 08-5191 80 00 eller besöka något av våra kontor. Tänk på att även din e-postadress kan avslöja vem du är.

För post- eller besöksadress se: Våra kontaktuppgifter.

Kontakta avdelningen

Fält markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att kontaktar oss samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: