Kringla

fonrsok-banner-orange

Hemsidan är under översyn.

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register. Det rör sig om allt från föremål och äldre fotografier i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar.

Som användare av tjänsten kan du fritt söka efter information och i många fall även återanvända den i olika sammanhang, såsom forskning, utbildning eller olika kreativa verksamheter.

Du kan själv bidra med att lägga till länkar mellan objekten i Kringla, men också med länkar till Wikipedia.

Dela sidan på