PublikationerFoto: Spykster (CC BY)

Publikationer

Riksantikvarieämbetets publikationer i Samla

Riksantikvarieämbetets publikationer rymmer allt från ny forskning, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet. Våra handläggare tar fram rapporter, underrättelser och allmänna råd. Rapporterna behandlar såväl samhällsplanering som byggnadsantikvariska frågor och konservering. Publikationerna publiceras som pdf-filer som kan läsas eller laddas ned direkt från Samla. Vissa går också att beställa som tryckt publikation, Print on Demand, ett digitalt tryck. Klicka här för att komma till Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv.

Kontakt: Arkiv och bibliotek, samla@raa.se

 

Digitalisering av tidigare utgivna tryckta publikationer

Vi samlar in önskemål och prioriterar digitalisering efter urvalsprinciperna: önskemål från anställda på RAÄ, yrkesverksamma inom sektorn och forskare och lärare på universitet- och högskolor. Vi tar också hänsyn till om litteraturen är kurslitteratur, har stort antal efterfrågningar och totala antalet sidor (brutto-omfång).

Publikationerna förmedlas digitalt som pdf:er via Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla.

Kontakt: Gun Larsson, gun.larsson@raa.se och Marika Andersson, marika.andersson@raa.se

Dela sidan på