Driftinformation

Ändringar i K-samsök 28 januari 2020

API ändringar:

 • SSL certifikatet för K-samsök har uppdaterats.
 • K-samsöks auktoritet för licenser har uppdaterats med rdfs:label och owl:sameAs.
 • K-samsöks stöd för att prettyprint:a JSON och JSON-LD har avvecklats.
 • Objekt som raderats ur K-samsök svarar nu med HTTP 410 (gäller ej objekt som raderats innan 28 januari 2020).
 • K-samsöks datamodell har två nya blanka noder (itemMark/itemInscription).
 • Nu kan man söka och facettera på fälten: buildDate, thumbnail, thumbnailSource, lowresSource highresSource.
 • Nu kan man hämta följande fält i “fields” frågor: buildDate, thumbnailSource, lowresSource highresSource.
 • “fields” frågor vari man hämtar fältet “thumbnail” är nu snabbare.
 • Persistenta URL:er kan nu pekas om på samma vis som persistenta URI:er.

Kommande ändringar i K-samsöks innehåll

Under februari månad kommer objekt med media utan angiven licens att raderas ur K-samsök. Detta innebär att allt innehåll från ett fåtal organisationer kommer att raderas. Fortsättningsvis kommer det inte gå att leverera objekt med media utan licens till K-samsök. Objektets tillhörande URI samt dess persistenta länkar kommer att svara med HTTP 410 (“Gone”).

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: