Driftinformation

Ändringar i K-samsök 6:e april 2021

Kommande ändring i K-samsöks protokoll på applikationsskiktet: http depreceras
Fr.o.m. 6:e april 2021 kommer alla anrop till K-samsök på domänen kulturarvsdata.se med protokollet http att pekas om med svarskod ‘302 Found’ eller ‘307 Moved Temporarily’.
K-samsök lyssnar och svarar redan idag på https (port 443) men tillåter även anrop på http (port 80). Den 6:e april kommer stöd för http-anrop att stängas av, och alla sådana anrop ska därefter först pekas om till https.

  • Tillämpningar som inte klarar av https, eller inte klarar av ompekningar, kan behöva uppdateras.
  • Samtliga tillämpningar uppmanas att anropa API:et med https direkt i fortsättningen.
  • Obs dock att K-samsöks-URI:er på kulturarvsdata.se inte kommer att förändras, utan kommer fortsättningsvis att behålla schemat http. Anrop som bara ska lösa upp sådana beständiga URI:er betraktas inte vara API-frågor och ska därför gärna fortsätta gå på http, trots att de kommer att bli ompekade. Detta för att URI:ernas primära roll är som unika och beständiga identifierare, och schemat http är en beståndsdel av den identifieraren.
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: