Driftinformation

Ändringar i K-samsök 8:e december 2020

Kommande ändring i hur K-samsök svarar när URI:er lösas upp.
F.r.om. 8:e december 2020 kommer K-samsök att ta mer hänsyn till Accept headers vid anrop mot URI:er på kulturarvsdata.se. Obs att detta inte påverkar API-anrop, enbart upplösning av URI:er.

  • Om inga Accept headers anges, eller om det anges rdf/xml eller application/xml, K-samsök svarar med RDF/XML. Detta är defaultläget, och kommer inte att ändras.
  • Om application/json eller application/json-ld anges i Accept, då svarar K-samsök med JSON-LD. Detta kommer inte heller att ändras.
  • Om text/html anges i Accept, då kommer K-samsök att svara med en ompekning till postens källa hos den ansvariga datapartnern, på samma sätt som om man hade begärt den beständiga länken (../html/..). Detta blir en ändring – hittills har K-samsök besvarat även sådana anrop med RDF/XML.

Ändringen går ut på att klienter som vill ha svar som HTML oftast är vanliga webbläsare, som i så fall vill ha just HTML och inte RDF/XML. Om man i dagsläget har en teknisk tillämpning som skickar Accept: "text/html" i anrop mot kulturarvsdata.se-URI:er men ändå förväntar sig få tillbaka svar som RDF/XML, då kommer man att behöva uppdatera sin kod. Andra tillämpningar borde inte påverkas. Anrop mot K-samsöks API påverkas inte heller.

För att vara säker på att man får svar på rätt format ska man ange i Accept mot URI:n vilket format man vill ha. Alternativt kan man istället anropa den beständiga länken för representationen med valfria (eller inga) Accept headers, t.ex. ../rdf/.., ../html/.. osv.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: