Driftinformation

Ändringar i K-samsök under september 2019

API nyheter:

 • Du behöver inte längre API-nyckel för att använda K-samsök.
 • Gamla URIer kan nu pekas om.
 • Objekt kan nu ha dcterms:replaces angivet för att ersätta ett eller flera tidigare objekt.
 • Stöd för alla relationer i CQL frågor.
 • Bättre stöd för owl:sameAs i metoden getRelations metoden (owl:sameAs kan nu ärva relationer i mer än två led).
 • Hierarki i auktoriteten för objekttyper.

Övrigt:

 • K-samsöks experimentella  JSONP API är avvecklat.
 • Admingränssnittet för statistik är avvecklat.
 • Kart- och text-sök i admingränssnittet är avvecklat.
 • Gränssnittet för URL modifiering i admingränssnittet är avvecklat.
 • Metoden GetGeoResource är avvecklad.
 • Adminanvändare pekas inte längre om efter radering av spoolfil.
 • K-samsök är inte längre beroende av PostGIS.
 • Publicerad:
 • Uppdaterad: