Föreningen Kulturhistoriska färders arkiv

Under året som gått har Riksantikvarieämbetets arkiv tagit emot Föreningen Kulturhistoriska färders arkiv. En förening som under dryga 70 år lyckats berika sina resenärers liv med utflyktsverksamhet och bildning med utgångspunkt i kulturhistoriskt intressanta besöksmål inom Sverige.

Föreningen bildades 1952 ”med ändamål att övertaga den hitintills av Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum” bedrivna verksamhet som det står i föreningens stadgar från 1952. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska startade utflykterna 1934 och resorna gick till platser som ansågs vara av vikt beträffande kulturhistoria och arkeologi. Resorna och verksamheten kan dock härledas tillbaka till 1925 fil. dr. Hanna Rydh började anordna resor till bland annat Birka. På grund av att Riksantikvarieämbetet lade ner den här typen av verksamhet 1952 övertogs densamma av föreningen Kulturhistoriska färder från samma år.

Genom åren har verkligen stora delar av Sveriges lands kyrkor, herresäten och andra kulturhistoriskt intressanta utflyktsmål besökts på föreningens resor. Utflykterna anordnades till en början nästan varje helg och en blick i föreningens program vittnar om välplanerade dagar med ett späckat schema. Oftast planerades resor varje söndag och långfärder som varade under flertalet dagar under storhelgerna som påsk, pingst etc. Ett svalnande intresse för den här typen av resor i kombination med att ägarna av herrgårdar och andra privata hem inte längre vill öppna upp sina hem ledde till att föreningen upphörde med sin verksamhet 2020.

De handlingar som föreningen överlåtit till Riksantikvarieämbetets arkiv innefattar bland annat register över besökta platser, berättelser över färderna, protokoll och stadgar liksom program över de historiska utflykterna som spänner över hela verksamhetstiden. Från 1934-1952 då Riksantikvarieämbetets samt Statens historiska museum bedrev verksamheten liksom mellan 1952-2019 då Föreningen Kulturhistoriska färder skötte densamma.

Den klart största serien är dock den klippsamling över svenska gods och herresäten som ordnats topografiskt utifrån landskap.

Arkivet är förtecknat och finns sökbart i Nationell Arkivdatabas, NAD .