Kontakta Fornsök

Om du har frågor angående Fornsök så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se.

Postadress:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen, Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Tillståndsfrågor

Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården inom respektive län. Om du undrar vad man får göra med en fornlämning så är det länsstyrelsen du ska kontakta. I broschyren Bygga och bevara kan du läsa mer om vad som gäller vid byggnation i närheten av fornlämningar.

Har du hittat en fornlämning?

Som privatperson kan du anmäla nyupptäckta fornlämningar till länsstyrelsen. Ange så exakt position som möjligt för lämningen, gärna koordinater, och bifoga gärna en bild.