Kontakta Fornsök

Om du har frågor angående Fornsök så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se.

Postadress:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen, Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Planerar du arbeten vid en fornlämning eller har du frågor om tillstånd?

Länsstyrelsen har det regionala kulturmiljöansvaret och ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Kontakta länsstyrelsen om du:

  • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
  • har hittat ett fornfynd eller en oregistrerad fornlämning
  • vill använda en metallsökare
  • upptäcker en skada på en fornlämning
  • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.