Auktoriteter

K-samsöks auktoriteter

K-samsöks egna auktoriteter som listas nedan gör det möjligt för K-samsöks tjänster och för tjänster som bygger på K-samsök att referera och söka efter innehåll korsinstitutionellt. K-samsök är inte begränsat till dess egna auktoriteter utan institutioner kan utöver dessa leverera andra auktoriteter man använder i tillägg till K-samsöks exempel på sådana auktoriteter är Wikidata, Libris, Europeana, VIAF, KulturNav och Getty AAT. Auktoriteter används bland annat för semantisk beriking, flerspråkighet och mätning av datakvalitet i såväl K-samsök som Europeana.

Lista över K-samsöks auktoriteter

Geografiska auktoriteter

SKOS-auktoriteter för runologiska begrepp

Används på forskarplattformen Runor.