Lär dig mer om runor

I Sverige finns mer än 4 000 runinskrifter med budskap och meddelanden som sträcker sig från 200-talet och in i nyare tid. De utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket och är därför en viktig länk till vår historia.

Här kommer tips på sidor där du kan lära dig mer om runor.

  • Vill du lära dig skriva och läsa runor rekommenderas vår “Runskola”. Där du också kan läsa om varför man tror att vikingarna slutade resa stenar.
  • Är du intresserad av ett unikt språkligt, historiskt och stilhistoriskt material som används av forskare inom många ämnen? Läs mer om materialet i “Digitala Sveriges runinskrifter”, skrifterna som är källor inom till exempel språkhistoria, arkeologi, konstvetenskap, religionshistoria och bebyggelsehistoria. I dessa förenas det materiella kulturarvet med några av de äldsta språkliga och historiska källorna.
  • För dig som vill ut i naturen finns tips på runstenar att besöka i de svenska landskapen. Du hittar även information om rapporter om runor som skrivits samt vilka projekt som pågår eller som har avslutats.
  • För dig som arbetar med vård och förvaltning av runstenar, hällristningar, milstenar och annan ristad sten, se gärna “Handboken för handläggning av runstens- och hällristningsvård ” samt sidan om runstensvård.

Allt detta och mycket mer finns samlat här

Besök våra sidor under Runor och runstenar så kan du ta del av allt detta. Du kan också gå direkt till Runskolan som är speciellt framtagen för skolor och andra intresserade.