Skog och historia

Skog och historia var ett arbetsmarknadsprojekt som pågick från mitten av 1990-talet och drygt tio år framåt. Syftet var att genom inventeringar, utbildningar och information fördjupa förståelsen kring de historiska spåren i skogsmarken.

Projektet var ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, kulturmiljövården och Arbetsmarknadsverket. En stor del av arbetet byggde på lokalt engagemang, vilket resulterade i att kunskapen om kulturarvet spreds bland dem som bodde och verkade i skogsbygderna. Projektet fick även betydelse för den professionella kultur- och naturmiljövården genom att öka förståelsen för skogen som ett kulturlandskap. På så sätt stärktes banden mellan myndigheter inom olika fält.

Totalt berörde projektet ungefär 7000 personer. En viktig uppgift för dessa var att inventera och dokumentera kulturlämningar i fält. Det gjordes över 200 000 registreringar under projekttiden. Förutom detta publicerades en mängd informationsskrifter och genom röjning och skyltning gjordes kulturmiljöer tillgängliga.

Kvalitetssäkring

För att ta hand om resultatet från inventeringarna genomför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett femårigt projekt för att kvalitetssäkra en del av de registreringar som gjordes inom Skog och historia. Detta är nödvändigt för att informationen ska bli tillförlitlig för markägare, myndigheter och allmänhet. Arbetet innebär kortfattat att en erfaren arkeolog i fält kontrollerar och redigerar dokumentationen och sedan registrerar uppgifterna i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem (FMIS).

Finansieringen av kvalitetssäkringsprojektet delas lika mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Det praktiska arbetet utförs av länsmuseer, länsstyrelser eller av Skogsstyrelsen regionalt och i enstaka fall av enskilda arkeologiska företag. Projektet pågår 2012-2016.

Uppföljningsrapport 2016 års arbete Skog och historia (pdf)

Uppföljningsrapport 2015 års arbete Skog och historia (pdf)

Uppföljningsrapport 2014 års arbete Skog och historia (pdf)

Uppföljningsrapport 2013 års arbete Skog och historia (pdf)

Uppföljningsrapport 2012 års arbete Skog och historia (pdf)

Bilagor uppföljningsrapport 2012 års arbete Skog och historia (zip fil)

Fältseminarium den 8-10 september 2015

I september är det dags för årets fältseminarium inom Skog och historia. Temat denna gång är vad som händer efter att uppgifterna hamnat i FMIS. Av vem, hur och varför används informationen? Seminariet pågår från lunch till lunch den 8-10 september med utgångspunkt i Umeå. Det omfattar såväl föreläsningar inomhus som diskussioner och grupparbeten i fält.

Vi vänder oss i första hand till alla som på ett eller annat sätt arbetar med Skog och historia. Övriga intresserade inbjuds delta i mån av plats. Arrangörer är Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens museum.

Program till seminariet kan laddas ned här:

Program Fältseminarium S&H Västerbotten 2015

Fältseminarium den 27-29 augusti 2014

2014 anordnades ett fältseminarium inom kvalitetssäkringsprojektet. Temat var hur den förändrade kulturmiljölagstiftningen påverkar den antikvariska bedömningen av lämningar i fält med särskild inriktning mot registreringen i FMIS. Seminariet genomfördes den 27-29 augusti i Linköping. Arrangörer var Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands museum.

Referat från fältseminarium 2014