Lär dig mer om klimatanpassning av kulturarv

Följande klipp från föreläsningar och presentationer ger en introduktion till att arbeta med klimatanpassningsfrågor och kulturarv.

Klimatpåverkan och kulturarvet

I filmen ger Anna Donarelli och Camilla Altahr-Cederberg vid Riksantikvarieämbetet en introduktion till vilken påverkan på kulturarvet som klimatförändringarnas effekter innebär samt exempel på klimatanpassningsarbete och kulturarv. Fördelarna med planerad förvaltning och underhåll av kulturarv för att förebygga bland annat klimatförändringarnas påverkan lyfts avslutningsvis.

Klimat- och sårbarhetsanalys av kulturmiljö

Therese Sonehag från Riksantikvarieämbetet går igenom Adapt Northern Heritage-projektets metod för riskbedömning och att planera för klimatanpassningsåtgärder. Utgångspunkten är pilotmiljön Bartjan–ett samiskt sommarviste i Jämtland.

Arbete med kulturarv och klimatfrågor i Västsverige

Tomas Brandt från Bohusläns museum utgår i filmen från arbetet med ”Kulturarv för framtida generationer– med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” och redogör för klimatförändringarnas effekter och påverkan på kulturarvet i regionen samt det fortsatta samarbetet med kommunerna och i arbetsgruppen VAKK, Västsvenska arbetsgruppen för kulturarv och klimat.