Gotland

En av Sveriges äldsta runinskrifter kommer från Gotland. Den finns på ett spjutblad från 200-talet. Den yngsta gotländska runinskriften var skriven med rödkrita i en kyrka och daterad 1621. På Gotland har människorna alltså använt runor i minst 1 400 år.

Det finns ungefär 450 runinskrifter från Gotland. Men det är bara omkring hundra som är från vikingatiden. De flesta är yngre, nämligen från medeltiden. Många av runstenarna på Gotland har samma champinjonform som de gotländska bildstenarna. Dessa bildstenar bär för det mesta bara bilder, men ibland kan de också ha korta runinskrifter.

Så sent som 1988 hittades en ny runsten vid Hablingbo kyrka. Den här stenen har just samma form som bildstenarna, men ornamentiken (= figurerna och utsmyckningen) ser ut som på runstenarna. Den står nu inne i kyrkan. Runinskriften har huggits in i en sten av kalksten, som lätt blir förstörd om den står rest utomhus där det regnar och snöar. På runstenen i Hablingbo står det: ”Vatar(?) och Hailgair(?) reste stenen efter Hailgi, sin far. Han hade farit västerut med vikingar”.

På samma plats finns också en sten, som är ristad på två sidor och som har både runor och bilder. Den stod tidigare på kyrkogården. Tyvärr har inskriften blivit mycket förstörd, men delar av inskriften går att tolka: ”Hallgair och Froste och Atle … de … efter …”.

Vill du se många gotländska runstenar och bildstenar på en gång så kan du besöka bildstenshallen på Gotlands museum i Visby. Där har man samlat några av de allra finaste stenarna, t.ex. Hogränstenen, Sjonhemsstenarna och Pilgårdsstenen. En del finns också på Historiska museet i Stockholm, t.ex. Tjängvidestenen och Ardrekistan.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad