Jämtland och Härjedalen

Jämtland

Frösön i Östersund står den nordligaste av alla runstenar som finns i Sverige. Denna runsten är inte rest till minne av någon som har dött, utan det ser ut som om den har ristats till minne av en händelse. Texten på Frösöstenen lyder: ”Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra bron och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade, och Sten, dessa runor.” Stenen är alltså ett monument över att jämtarna hade blivit kristna, men förmodligen är den lika mycket ett minne över den som lät resa stenen, Östman, Gudfasts son.

Från Jämtland finns också ett par medeltida runinskrifter, bland annat en sländtrissa från Brunflo, som bär en inskrift med runor på latin: Pax portanti, salus habenti ”Frid för den som bär den, Lycka åt den som har den”. Därefter följer namnet Ingevald. Sländtrissan finns i dag i Historiska museets samlingar. På utsidan av Hackås kyrka finns också en runrad inristad i putsen.

Härjedalen

Det finns inga vikingatida runstenar i Härjedalen. Landskapet ligger utanför det område där runstenar restes. Däremot finns det något så ovanligt som en broderad(!) runinskrift. På en av de berömda bonaderna från Överhogdals kyrka kan man bland annat läsa runorna kuþbu, som har tolkats som ”gudaboning”. Bonaden är daterad till sen vikingatid och finns att se på Jamtli i Östersund.