Jämtland och Härjedalen

Jämtland

Frösön i Östersund står den nordligaste av alla runstenar som finns i Sverige. Den här runstenen är inte rest till minne av någon som har dött. Den ristades till minne av en händelse. Texten på Frösöstenen lyder: ”Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra bron och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade, och Sten, dessa runor.” Stenen restes alltså till minne av att jämtarna blev kristna.

Från Jämtland finns också ett par medeltida runinskrifter, bland annat en sländtrissa från Brunflo, som bär en inskrift med runor på latin: Pax portanti, salus habenti ”Frid för den som bär den, Lycka åt den som har den”. Därefter följer namnet Ingevald. Sländtrissan finns i dag i Historiska museets samlingar.

Härjedalen

Det finns inga vikingatida runstenar i Härjedalen. Landskapet ligger utanför det område där runstenar restes. Däremot finns det något så ovanligt som en broderad(!) runinskrift. På en av de berömda bonaderna från Överhogdals kyrka kan man bland annat läsa runorna kuþbu, som har tolkats som ”gudaboning”. Bonaden är daterad till sen vikingatid och finns att se på Jamtli i Östersund.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 24 augusti 2017
  • Uppdaterad: 15 september 2017