Skåne och Blekinge

Bilden visar ett antal stenar resta på en svag höjd mot blå himmel.
Västra Strö-monumentet, strax nordväst om Eslöv i Skåne. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Skåne

Det finns ungefär 60 runstenar från vikingatiden i Skåne. Runstenarna i Skåne restes ungefär samtidigt som de i Danmark. I Skåne och Danmark ristades runstenarna lite tidigare än i t.ex. Uppland och Södermanland. Många av de skånska runstenarna är från slutet av 900-talet eller början av 1000-talet. Flest runstenar finns norr om Malmö och nära kusten mellan Simrishamn och Trelleborg. Flera runstenar har flyttats till Lund och ställts på olika platser i staden, bland annat vid den så kallade Runstenskullen och vid museet Kulturen.

Monumentet i Västra Strö finns kvar på sin ursprungliga plats. Det består av sju stora stenar. Två av dem har runinskrift.

Vid Simris kyrka står två runstenar resta bredvid varandra. Hit flyttades de 1998 efter att länge ha stått i prästgårdens trädgård. Innan dess satt de båda i kyrkogårdsmuren. Från början stod de antagligen vid kanten av någon väg i närheten. På den vänstra stenen står det ”Sigrev lät resa denna sten efter Forkunn …, fader till Åsulv, Knuts ‘dräng’. Gud hjälpe hans ande” och på den högra: ”Bjarnger lät resa denna sten efter Ravn, sin broder, Gunnulvs ‘sven’ i Svitjod.” Det har föreslagits att det i stället för kunu[lf]s kan ha stått kunu[nk]s ‘kungens’ på stenen, men runspåren talar för det förra.

Orden drængʀ ‘dräng’ och svæinn ‘sven’ är här titlar som syftar på personer som varit i tjänst hos andra. Ordet drængʀ skulle kunna översättas med ‘man’ och avser förmodligen en krigare. Ordet svæinn kan syfta på en lägre befattning, som t.ex. tjänare.

Svitjod (egentligen ‘sveafolket’) var det vikingatida namnet på Sverige och så heter det fortfarande på isländska. Det finns bara en runsten till i Sverige där Svitjod nämns och den står i Södermanland, men namnet finns också omnämnt på en dansk runsten på Lolland-Falster.

Blekinge

Det finns bara en bevarad runsten från vikingatiden i Blekinge. Den står ute på Sturkö och nämner att ”Gudes skeppsman reste stenen”. Däremot det finns det några som är från urnordisk tid. En av dem är Björketorpsstenen. Den ingår i ett imponerande monument bestående av tre stora stenar ställda i en triangel. Björketorpsstenens inskrift verkar vara ristad för att skydda monumentet. Det står beskrivet i texten vad som skall hända med den som förstör stenarna. Texten är kanske lite svår att förstå, men det är i alla fall klart att den som förstör runstensmonumentet kommer att råka ut för otrevliga saker. ”Ofärdsspådom! En rad av lysande runor dolde jag här, förvillande runor! Oupphörligen plågad av omanlighet, hemsökt av trolldomsdöd blir den som nedbryter detta minnesmärke!” En nästan identisk förbannelseformel finns även på Stentoftenstenen som står inne i Sölvesborgs kyrka.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad