Färganalyser

Analys och dokumentation av pigment, bindemedel och färgskikt är ett viktigt område inom bland annat färg- och byggnadsarkeologiska undersökningar.

Ett av Riksantikvarieämbetets prioriterade områden är att arbeta med pigment, färgämnen och bindemedel ur konserveringsvetenskapligt perspektiv. I det arbetet ingår såväl analyser som uppbyggnad av referenssamlingar och kunskapsspridning. Riksantikvarieämbetets analyslaboratorium utför inte enstaka färganalyser mot avgift.

Läs mer om färg- och byggnadsarkeologiska undersökningar, och se filmen om färgundersökning med hjälp av SEM/EDS: