Materialtestning

Vid Kulturarvslaboratoriet finns utrustning och instrument för att undersöka hur egenskaper som hållbarhet och hållfasthet förändras över tid i olika material.

Materialtestning avser i första hand studier av olika förändringar i materialet som uppkommer då det åldras. Genom att utsätta materialet för fukt, värme och/eller ljus ökar man förändringshastigheten och simulerar på så sätt åldring.

En åldringsprocess kan simuleras med hjälp av vår ljusåldringsutrustning där en ljusbox med antingen dagsljusfluorescerande lysrör eller en solsimuleringslampa, installerat i ett klimatanpassat rum. Förändringarna studeras därefter mekaniskt, kemiskt eller på andra sätt. Till exempel kan man mäta färgförändring med en spektrofotometer. I laboratoriet finns även klimatskåp och värmeugnar som kan användas för olika typer av åldringsexperiment.

Ett annat sätt att mäta förändring är att utsätta ett material för mekanisk påverkan. Draghållfasthet, tryckkänslighet, elasticitet och böjningsegenskaper hos material som exempelvis tråd, tyg, trä eller plast kan undersökas med hjälp av en dragprovare.

Du kan även läsa mer om vår utrustning här.