Metallanalyser

Riksantikvarieämbetet har utrustning för att göra metallanalyser, exempelvis för arbete med arkeologiska metallfynd och föremål av ädelmetall.

Genom analys undersöks föremålets metallinnehåll, dvs vilka grundämnen ett föremål består av och den inbördes relationen mellan dessa ämnen. Analysen kan även ge svar på vilka spårämnen som finns i materialet, vilket kan användas inom arkeometriska undersökningar. Även tillverkningsteknik kan ingå i analysen. Riksantikvarieämbetet har tillgång till portabel utrustning, vilket möjliggör analyser av metaller på plats, då ett föremål eller detalj inte går att flytta till laboratoriet.

Metallanalyser utförs på uppdrag av länsstyrelse i samband med utredningar av inlösensärenden för fornfynd av ädelmetall enligt Kulturmiljölagen. Detta är den del av Riksantikvarieämbetets arbete med inlösen av fornfynd och hittelön. Riksantikvarieämbetets analyslaboratorium utför inte enstaka metallanalyser mot avgift.