Reflectance Transformation Imaging

En fotografisk dokumentationsmetod är Reflectance Transformation Imaging (RTI). Den ger möjlighet att studera ett föremål i en dator genom att lägga ljuset från olika vinklar och i släpljus.

RTI är en dokumentationsmetod som underlättar tydandet av ytor, t.ex. med inskriptioner eller skador. Metoden utförs med hjälp av vanlig digitalkamera och mobila blixtar. Bilderna sammanförs och konverteras i programmet RTI-builder och ger digitala filer som kan skickas till forskare som sedan kan detaljstudera ytan i ljus från olika vinklar i datorn.

Förutom detta ger metoden, genom digital manipulation, möjlighet till att se mycket små detaljer på en yta och i vissa fall detaljer som inte går att se med blotta ögat. Metoden är både enkel och billig, kräver inte mycket tid eller personal. Beroende på vilken teknik man använder så krävs det antingen att man är två eller tre personer för att genomföra en RTI-fotografering. Uppställning och fotografering av ett större föremål tar ungefär 30 minuter och behandling med mjukvara ca 15 minuter. Det största föremål som kan fotograferas med metoden är ungefär två meter i diameter. Skall man fotografera större föremål kan man dock dela upp dessa i flera ytor och på så sätt studera dessa ytor separat. För att sprida tekniken till kulturvårdare, anställda på museer och engagerade amatörer har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handbok.

Frågor om RTI-tekniken för konserveringsvetenskapliga analyser kan ställas till:
Magnus Mårtensson, 08-51918376, magnus.martensson@raa.se