Om kulturarvslaboratoriet

Riksantikvarieämbetet har ett material- och analyslaboratorium som är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov.

Kulturarvslaboratoriet är en resurs som ska nyttjas för samarbeten mellan olika parter. Här finns specialister som aktivt arbetar för utveckling och tillämpning av konserveringsvetenskap och heritage science i Sverige.

Det innebär att vi

  • ger råd per telefon och internet
  • ingår i samarbetsprojekt med olika kulturarvsförvaltare och professionella utförare, där vi medverkar i utformningen av projekten och i tolkningen av analysresultaten
  • utför tester och analyser i samverkan med konservatorer, byggnadsvårdare och andra specialister
  • medverkar i projekt- och referensgrupper för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Samarbete med externa aktörer

Samarbete med externa aktörer innebär att det finns möjlighet för

  • offentliga organisationer på kulturarvsområdet att under tidsbegränsade perioder disponera lokaler, utrustning och i viss mån kompetens för särskilda arbeten
  • större forsknings- eller utvecklingsprojekt att bedrivas i lokalerna
  • universitet och högskolor att förlägga delar av sin undervisning till laboratorierna,
  • universitet och högskolor att utföra delar av forskningsstudier i laboratorierna.

Särskilda överenskommelser upprättas för respektive aktivitet och aktör.

Vill du bli vår Gästkollega

Att vara Gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet i Visby ger dig möjlighet att få utföra tester och analyser med laboratoriets avancerade instrumentpark. Hos oss får du hjälp med att utforma din frågeställning och tillgång till konserveringsvetenskaplig kompetens.

Läs mer om att bli Gästkollega