Exempel: En träff med Synskadades Riksförbund kring 3D-modeller och tillgänglighet

I december 2018 genomförde Riksantikvarieämbetet en träff med en testgrupp från Synskadades Riksförbund på Gotland, för att praktiskt undersöka hur 3D-modeller i olika utföranden kan bidra till ökad tillgänglighet för personer med olika grader av synnedsättning och blindhet. Läs om hur det gick på K-bloggen: 3D-modeller för taktil tillgänglighet – ett möte med Synskadades Riksförbund

Kopia av hällristning från Nämforsen i 100% skala, ristad för hand med stenverktyg, tillsammans med en 3D-utskrift i plast av samma ristning i 50% skala. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)