Att använda 3D-modeller

3D-modeller – både i digital form och som utskrivna objekt – har många möjliga användningsområden hos museer, i både intern och publik verksamhet.

Modeller i 3D kan dels komplettera andra medier, dels användas fristående, för olika former av dokumentation och förmedlingsverksamhet.

Exempel på användningsområden hos museer

 • 3D-modeller kan vara ett komplement till fysiska utställningar, där man genom 3D-modeller kan visa vinklar och detaljer som inte är synliga för blotta ögat genom monterglaset.
 • Ensamma, eller tillsammans med stillbilder och filmklipp, ger 3D-modeller tillgång till samlingarna för personer som av olika skäl inte fysiskt kan besöka ett museum.
 • 3D-modeller i digital form tillgängliggör föremål som finns i magasin – oberoende av fysisk utställningsmiljö och fysisk tillgång till denna.
 • Dokumentation inom konserveringsverksamhet av föremåls, fornlämningars och byggnaders kondition och eventuella skador.
 • Dokumentation av pågående arkeologiska undersökningar.
 • Resurs för olika typer av interaktiva tillämpningar, där användaren kan vrida och vända, zooma och interagera med föremålen i webbaserade eller mobila applikationer.
 • Stöd vid föredrag, guidning och pedagogisk verksamhet.
 • Ökad tillgänglighet för personer med olika typer av funktionshinder. Exempel: synnedsättningar, rörelsehinder och kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Utskrivna 3D-modeller kan vara ett taktilt stöd vid guidningar och berättande.
 • Utskrivna förstoringar av små föremål ökar tillgänglighet och förståelse.
 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Museer
 • Etiketter: 3D-modeller