Tvärmedialt berättande

Tvärmedialt berättande innebär berättande över plattformsgränser, via olika medier. I centrum står alltid själva berättelsen. Oavsett teknik och tillämpningar.

Tvärmedialt berättande är ett brett och mångfacetterat område, som bäst förstås genom att studera dess praktiska tillämpningar.

Under våren 2021 genomförde Riksantikvarieämbetet en webbinarieserie och en digital berättarworkshop på temat Tvärmedialt och kreativt berättande, där deltagarna kunde ta del av ett brett urval exempel på tvärmedialt berättande.

Webbinarieserien 

Tvärmedialt och kreativt berättande är en serie om totalt sex webbinarier och en webbaserad workshop, där svenska och internationella föredragshållare ger exempel på kreativt berättande genom digitala och immersiva medier. Hela vägen från småländska sägner till arkeologi i Minecraft.

Samtliga webbinarier spelades in, och finns nu tillgängliga i denna spellista:

Nedan finns sammanfattningar, samt länkar till de enskilda webbinarierna:


12/2 Sagobygden – Att berätta om det immateriella kulturarvet digitalt

Föredraget hålls av Ellen Sjömålen, berättarpedagog på Sagobygden. Under föredraget delar också lärare från Älmhults kommun med sig av sina erfarenheter.


19/2 Transmedia Storytelling in Museums – Start applying transmedia storytelling techniques to your own organisation.

In this webinar, you’ll be introduced to the concept of transmedia storytelling, a strategy that has been successfully applied by brands and the entertainment industry. The three main pillars of transmedia storytelling – story, platforms and audience – will be explained resorting to several case studies. The goal of this webinar is for you to start applying transmedia storytelling techniques to your own organisation. (Språk: Engelska)

Medverkande: Soraia Ferreira, storytelling consultant and trainer.


26/2 Mortonia – Minecraft as a creative and educational tool for storytelling in cultural heritage, digital history and archaeology

How a digital space can become its own storytelling device purely based around multiple individuals interacting with no oversight. (Språk: engelska)

Medverkande: Alex Harvey – a student of Historical Archaeology at the University of York, and the creator of the digital history project, ”Mortonia”


12/3 Mobil, mikrofon och medeltid – Att filmatisera historien med enkla medel

Museipedagogerna Marie Jonasson Schmidt och Liselotte Öhrlig från Lödöse museum visar exempel på och berättar om hur man enkelt kan komma igång med att skapa och sprida egna filmer om historiska föremål och företeelser. Filmerna kan ses via Västarvets Youtubekanal.


19/3 Att ge liv åt en ruin

Lars Kruthof, guide vid Gotlands Museum, har samarbetat med Riksantikvarieämbetet kring det immersiva projektionsexperimentet i Helge Ands ruin 2020, och berättar om hur guiders kunskaper och erfarenheter kan omsättas och tolkas med immersiva digitala upplevelser.


26/3 Samverkan med högre utbildning

Andrea Nordwall från Institutionen för teknik och estetik på Blekinge tekniska högskola diskuterar hur samverkan kan fungera med högre utbildning, utifrån erfarenheter med praktik- och undersökningsbaserad utbildning. Finns det alternativ till praktik och exjobb, och hur kan olika aktörers behov matchas?