Vanlig silverfisk – Lepisma saccharina

Silverfisken lever inomhus i Sverige. Den är ljusskygg, snabb och trivs bra där det är mörkt och fuktigt. Den sprids i samband med hantering av varor, föremål eller material.

Silverfisken äter främst smuts och avlagringar från avloppsventiler. Den återfinns ofta i kök och badrum och kan vara en indikator på fukt om den påträffas på andra ställen.

Om insekten

Silverfisken är vanligt förekommande i hela Sverige, men lever endast inomhus.

Vuxen

Silverfisken är ca 10-12 mm långt, exklusive bakspröten.
Den har spolformad kropp som
glänser i grått och silver. Saknar vingar.

Äggen är ca 1 mm stora.

När nymfen kläcks ser den ut som en vuxen silverfisk, men mycket mindre.

Vanlig silverfisk – Lepisma saccharina Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Silverfisken kan leva upp till 4-5 år. Den är fukt- och värmeberoende. Den trivs bäst där den relativa luftfuktigheten är över 75% och temperaturen mellan 25-30 °C. Om temperaturen är under 15°C upphör fortplantningen.

Silverfisken är allätare, men föredrar en stärkelserik föda. Den äter också döda insekter, ömsade insektshudar, spannmål, vegetabiliska produkter och fuktigt papper samt mögelsvamp som kan växa där. Kan bryta ner cellulosa med hjälp av enzym. Den kräver dock en varierad kost för att hela utvecklingen från nymf till vuxen ska fungera.

Skador

Kan orsaka skador i form av oregelbundna hål på till exempel papp, papper, etiketter, läder, böcker, etiketter, herbarier, tapeter och andra produkter som innehåller stärkelse. Tapeter kan ramla ned när tapetklister äts upp. Stärkta tyger av bomull, linne och silke och cellulosabaserade textilier kan också skadas.

Förebyggande åtgärder

Städa regelbundet och förvara inte föremål på golvet. Sanera eller frys/värmebehandla nya föremål eller förpackningsmaterial. För frysning, se: Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Att upptäcka angrepp

Silverfisken gör gnagskador i form av oregelbundna hål, men lämnar inga gnagspån. Djuren upptäcks ofta när de flyr undan ljuset om lampan tänds i ett mörkt rum.

Fällor

Använd klisterfällor vid ventilationsrör, dörrar eller andra områden där de kan komma in.

Åtgärder vid angrepp

Rengöring och frysning. Städa lokalen och skåpen noga. Sätt ut klisterfällor för att se var silverfiskarna rör sig mest. För frysning, se: Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Lepisma saccharina
  • Norska: Vanlig sølvkre
  • Danska: Sølvkræ
  • Finska: Sokeritoukka
  • Engelska: Silverfish
  • Tyska: Silberfischen