Restvärderäddning i praktiken

Vill du veta hur man kan jobba praktiskt med att ta hand om museiföremål efter en brand eller översvämning, då hittar du exempel här.

Här presenterar vi tre filmer om restvärdesräddning i kulturbyggnader. Filmerna är producerade av Brandskyddsföreningen Sverige, i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Erika Hedhammar, utredare och sakkunnig i frågor kring riskhantering och restvärdesräddning vid Riksantikvarieämbetet, leder dig igenom tipsen i filmerna.

Packning och Transport

I denna film får du tips om saker som är bra att tänka på i samband med packning och transport av brand- och vattenskadade föremål.

 

Sot, damm och smuts

I denna film får du råd om vad du kan göra med föremål som är sotiga, dammiga och smutsiga efter en brand.

 

Vattenskador

Här får du råd om vad du kan göra med vattenskadade föremål.