Geologen Lennart von Post tar upp byggnadsvirke från Bulverket i Tingstäde träsk, vid undersökningen 1927.Geologen Lennart von Post tar upp byggnadsvirke från Bulverket i Tingstäde träsk, vid undersökningen 1927.Foto: Ture J. Arne 1927 (Ingen upphovsrätt)

Ny standard för arkeologiska träfynd i våtmarker

Antal kommentarer: 0

Föremål och konstruktioner av trä är ett viktigt arkeologiskt material.  De kan ge unik information om tidigare samhällen och människors vardagsliv.

Vattendränkt trä kan dock ge ett förrädiskt välbevarat intryck och kan förstöras om det torkar ut eller inte hanteras på ett lämpligt sätt. Nu finns en standard för hantering av nyfunna föremål av vattendränkt trä. Ett ledord är god planering, inte minst vid de inledande, kritiska momenten när föremål grävs fram och exponeras.

Arkeologiska lämningar eller föremål av trä kan påträffas i våtmarker, brunnar och andra vattensamlingar. Träet kan då uppfattas som välbevarat men behåller ofta sin form på grund av det vatten som det innehåller. Det kan vara så skört att det spricker och deformeras om det inte hanteras på ett lämpligt sätt av sakkunniga. För att undvika skador eller att arkeologisk information går förlorad är det avgörande med god planering och att fynden bevaras våta och skyddade.

DSC03279Lufttorkning av vattendränkt arkeologiskt trä kan ge stora sprickor och skador. Biten till höger har utsatts för en kort tids lufttorkning.Foto: Gabriella Ericsson (CC BY)

I november publicerades en europeisk standard med riktlinjer för hur vattendränkt trä bör hanteras före och efter utgrävning, fram till konservering.  Den kan också användas som stöd vid upphandling och planering av en arkeologisk utgrävning.

Standarden publiceras genom CEN/TC 346 Conservation of cultural heritage, ett europeiskt samarbete inom standardiseringsorganet CEN. Just denna standard har tagits fram med italiensk ledning, tillsammans med experter från bland annat Danmark och Tyskland.

Sverige deltog i framtagandet genom expertis från Göteborgs universitet och Nätverk för arkeologiskt trä och kemi. Nätverket drivs av Riksantikvarieämbetet för att stärka kompetensområdet inom arkeologiskt trä och fungerar som en brygga mellan forskning och praktisk tillämpning.

I Sverige ges standarden ut av SIS, den organisation som samordnar standardiseringen i Sverige. SIS samordnar också det svenska arbetet SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv, där Riksantikvarieämbetet är ordförande.

Här hittar du mer information om standarder för kulturvården.

Här hittar du mer information om Riksantikvarieämbetets arbete inom standardisering.

Dela sidan på

Lämna en kommentar