Nyheter

FoU-anslag fördelat till de centrala museerna

Sedan årsskiftet är det Riksantikvarieämbetet som utlyser och fördelar bidrag till forskning och utveckling för de centrala museerna. Tidigare har detta legat hos Kulturrådet. Drygt två miljoner kronor fördelas i år ut på fyra projekt där två av projekten är nystartade och de övriga är fortsättningsprojekt.

Följande har fått bidrag:

Nya projekt/konferenser:

  • 3D-workshop på Tekniska museet. Stiftelsen Tekniska museet
  • I skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur

Fortsättningsprojekt:

  •  Kreativa förflyttningar. Musikaliska flöden i 1960- och 70-talens Sverige. Statens musikverk
  •  Antiziganismen och samlingarna. Kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1990-talet.  Statens historiska museer

Vid bedömning av projekt har bland annat hänsyn tagits till projektens vetenskapliga kvalitet, exempelvis relevans och genomförbarhet liksom kompetens och planerad spridning av resultat. Läs mer på www.raa.se/fou

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: