Nyhetsarkiv
Pilformad skylt, i blått och vitt på stolpe, som pekar mot infoskylt om vad skyddet innebär.
Haagkonventionens emblem - Det internationella kännetecknet för märkning av betydelsefulla kulturegendomar Foto: (CC BY)

Nya regler för hur kulturegendom märks ut för händelse av krig

Den 14 augusti 2022 börjar en ny föreskrift gälla för utmärkning av kulturegendom i enlighet med 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt.

1954 års Haagkonvention skyddar kulturegendom som är av stor betydelse för varje folks kulturarv mot förstörelse i krig. Länsstyrelsen har i enlighet med 25 § andra stycket i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) i uppgift att förbereda utmärkning av sådan egendom. Utmärkningen ska ske genom skyltning med det internationella kännetecknet för kulturegendom som är en blå-vit sköld. I enlighet med samma bestämmelse får Riksantikvarieämbetet i samråd med Försvarsmakten utfärda föreskrifter om utmärkningen. Den 9 juni i år fattade riksantikvarien beslut om nya föreskrifter som kommer att få beteckningen KRFS 2022:1. De nya föreskrifterna börjar gälla den 14 augusti i år.

Den nya föreskriften kommer att publiceras i Kulturrådets författningssamling den 17 juli. Den tidigare föreskriften, KRFS 1997:1, slutar gälla när den nya föreskriften träder i kraft.

Sedan 2015 krävs det tillstånd enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten för att använda den blå-vita skölden. Det är Riksantikvarieämbetet som är tillståndsmyndighet.

Bakgrund

Läs mer här om vad som gäller för kulturarv i krig.

Läs mer här om tillståndet för att använda det internationella kännetecknet för kulturegendom

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: