Logotyp samt sex cymboler med olika ikoner i svartvitt.
Creative commons-licenser anges med olika symboler som beskriver vad upphovspersonen valt för upphovsrättskydd på sitt material. (CC0)

Licensmärkning och beskrivningar

Vi har valt licensieringsmodellen Creative Commons, för allt upphovsrättsskyddat material som vi publicerar fysiskt eller digitalt. Det är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med material med upphovsrätt.

Creative Commons är en ideell organisation som har utvecklat en modell för upphovsrättsliga licenser som underlättar för upphovspersoner som vill dela sitt material, helt fritt eller med vissa mindre begränsningar. Till varje licens finns det kopplat beskrivningar som på ett enkelt sätt förklarar hur andra får använda upphovspersonens bild eller en text.

Licenser och upphovsrätt

Riksantikvarieämbetets strävan är att allt material som finns i våra kanaler och i våra samlingar ska kunna spridas, användas och bearbetas fritt av andra.

Vi har som policy att i första hand använda material med fria licenser på det vi tillgängliggör på webbplatsen.

För material med upphovsrätt använder vi i första hand Creative Commons licens CC BY, Erkännande 4.0 Sverige. För material som inte är upphovsrättsligt skyddat använder vi märkningen Public Domain, (PD), CC0 eller Ingen upphovsrätt.

Här kan du läsa mer om hur du får använda våra texter och bilder.


De vanligaste licenserna på vår webb

Här finns beskrivningen av de olika licenserna och upphovsrättsmärkningarna som brukar förekomma på vår webbplats:

CC BY (ERKÄNNANDE)

Licensen CC BY låter andra distribuera, remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syften, så länge de erkänner dig som upphovsperson. Detta är den mest tillåtande av alla licenserna. Rekommenderas för maximal spridning och användning av licensierat material.

Läs mer om CC BY.

CC0

”No Rights Reserved”.

Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter.

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Läs beskrivningen av CC0 här.

Public Domain (PD)

”Public domain-märkning” även (PDM)”.

Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter. Det kan till exempel handla om att upphovsrätten är utgången.

Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov.

Läs mer om PD

INGEN UPPHOVSRÄTT

På äldre fotografier är upphovsrätten utslocknad efter:

  • 50 år från när fotot är taget – om fotot är att anse som bild i upphovsrättslig mening
  • 70 år från fotografens död – om det är ett så kallat fotografiskt verk.

Dessa bilder får du använda fritt, men ange ändå gärna fotograf och källa.


Följande licenser kan också förekomma

Märkningar med vissa förbehåll kan i undantagsfall också finnas på vår webbplats:

CC BY-SA (ERKÄNNANDE, DELA LIKA)

Denna licens låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syfte, så länge de erkänner dig som upphovsperson och licensierar sina nya skapelser på identiska villkor. Den här licensen jämförs ofta med ”copyleft” i licenser för fri programvara och öppen källkod. Alla nya verk som baseras på ditt verk kommer att ha samma licens så alla bearbetningar kommer också att tillåta kommersiell användning.

Detta är den licens som används av Wikipedia och den rekommenderas för material som skulle vinna på inkludering av material från Wikipedia och liknande projekt.

Läs licenstexten.

CC BY-ND (ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR)

Denna licens tillåter vidaredistribution, kommersiell och icke-kommersiell, så länge verket är sprids oförändrat och i sin helhet, och du erkänns som upphovsperson.

Läs licenstexten.

 

CC BY-NC (ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL)

Denna licens låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk för icke-kommersiella syften. Deras nya verk måste också erkänna dig som upphovsperson och vara icke-kommersiella men de måste inte licensiera sin bearbetning på samma villkor.

Läs licenstexten.

CC BY-NC-SA (ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA)

Denna licens låter andra remixa, anpassa och bygga vidare på ditt verk i icke-kommersiella syften så länge de erkänner dig och licensierar sina bearbetningar under samma villkor.

Läs licenstexten.

CC BY-NC-ND (ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR)

Denna licens är den mest restriktiva av Creative Commons sex huvudlicenser. Den tillåter bara andra att ladda ner dina verk och dela dem med andra, så länge de erkänner dig som upphovsperson, men de får inte ändra dem på något sätt och får inte använda dem kommersiellt.

Läs licenstexten.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA

Fotografier med full upphovsrätt, det som på engelska brukar kallas Copyright – All Rights Reserved, får inte användas utan upphovspersonens tillåtelse. Vi försöker undvika att använda oss av fotografier som inte får spridas vidare, men i undantagsfall kan det dyka upp sådana. Kontakta gärna den som är ansvarig för sidan om det finns frågor om fotografiet.

Kontakta oss om det är några frågor om bild- och texträttigheter gällande materialet på webbplatsen. Du kan också kontakta den som står som kontaktperson på den sida det berör.