Nyheter
Två män blåser fanfar i varsin trumpet med svenska flaggan på.
Den 15 september 1967 firades det med fanfar vid Wessels varuhus i Örebro. I dag är det Riksantikvarieämbetet som firar att det nu finns över 10 miljoner objekt i K-samsök. Foto: (PDM)

Gränsen passerad – nu finns tio miljoner objekt i K-samsök

I Riksantikvarieämbetets webbtjänst K-samsök kan användare nu ta del av över tio miljoner bilder, museiföremål, lämningar och andra objekt.

Tjänsten K-samsök gör det enklare för museer och andra kulturarvsinstitutioner att nå ut med sina samlingar till olika användare. Information om hundratals olika samlingar görs tillgänglig på ett gemensamt sätt. Detta innebär att man som användare inte behöver leta upp flera olika databaser för att få fram information om ett speciellt ämne, utan man kan gå till ett enda ställe.

All information som finns i K-samsök kan man titta på i söktjänsten Kringla, som är öppen och gratis för alla att använda.

Idag är 83 kulturarvsinstitutioner anslutna till K-samsök, däribland en lång rad statliga museer och länsmuseer. Riksantikvarieämbetet arbetar löpande för att få med fler. Myndigheten ansvarar för förvaltning och utveckling av tjänsten men majoriteten av innehållet kommer från våra fantastiska partners. Tillsammans bidrar alla aktörer till ett mer hållbart, bildat och kreativt samhälle.

En fantastisk milstolpe

– Det är en fantastisk milstolpe vi nu passerar. Att man med hjälp av K-samsök nu kan ta del av över tio miljoner objekt från 83 olika institutioner säger samtidigt något om potentialen med gemensamma infrastrukturer, säger Eric Fugeläng, chef över avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet.

– Även om detta med internationella mått är mycket imponerande så finns det oerhört mycket mer kulturarv runt om i våra samlingar som vi ser kan skapa enormt värde för olika användare, oavsett om det är privatpersoner som vill utforska sin egen historia, läraren som vill finna material till sin undervisning eller forskaren som söker samband, mellan tider, platser, händelser och människor i vårt förflutna, säger Eric Fugeläng.

Ett bord dukat med små midsommarstänger, mat och porslin.
Vid ett jubileum som K-Samsök firar krävs väl ett vackert dukat middagsbord som detta. Foto: (PDM)

K-samsök kopplar samman de 83 aktörerna

K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan de 83 institutionernas databaser och Riksantikvarieämbetets mål är att att det ska bli enklare för fler att få tillgång till och dra nytta av all denna kulturarvsinformation.

– Vår mission är att göra det enklare för människor att hitta och använda digitalt kulturarv i sitt arbete, i lärande eller för nöjes skull. Detta är något vi kommer fortsätta att arbeta för, då den guldgruva som vårt kulturarv utgör inte har något slut, säger Mia Carlsson, verksamhetsutvecklare för K-samsök vid Riksantikvarieämbetets kulturarvsstudio.

Antalet objekt i K-samsök fortsätter öka snabbt.

– Det varierar ganska mycket hur många nya objekt vi får in per år, men i snitt har vi haft runt en halv miljon om året de senaste nio åren. I år har vi redan fått in över 130 000 nya objekt i mitten av februari, vilket är en rejäl ökning. Detta visar tydligt på att Sveriges museer och kulturarvsinstitutioner arbetar intensivt med att digitalisera och tillgängliggöra vårt kulturarv, säger Mia Carlsson.

Ta del av allt innehåll

Här hittar du direkt till Kringla, där allt innehåll kan sökas fram

Läs även mer om hur du kan dra nytta av K-samsök här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: