"Solhäst", Balken, Tanums hällristningsområde Foto: (CC BY)

Hällristningsområdet Tanum

Hällristningarna i Tanum i norra Bohuslän tar besökaren med till bronsåldersmänniskornas sociala och religiösa liv. Området i Tanum består av mer än 350 variationsrika grupper med ristningar som brer ut sig över de släta berghällarna. De tolkas som tidig symbolisk bildkonst med motiv och placering som medvetet planerats av sina upphovsmän.

I norra Bohuslän finns omkring 1 500 kända hällristningar och nya upptäcks ständigt. En stor och ovanligt variationsrik del av dem finns i Tanum. Här har arkeologerna funnit ett tjugotal typer av figurer och motiv, till exempel skålgropar, skepp, slädar, djur, människor, handflator, fotsulor, träd och vapen. Bilderna beskriver bronsåldersmänniskornas sociala liv, deras andliga upplevelser, trosföreställningar och riter.

Oftast bör figurer i hällristningar betraktas som enstaka motiv, men i Tanum finns flera större ristningar som har en sammanhängande komposition. Ett exempel är Fossumristningen. Där ger de omkring 130 stycken tätt ställda figurerna – som nästan aldrig skär över varandra – ett klart intryck av en bestämd komposition. Antagligen har ristningen gjorts av en och samma person under kort tid. På ytan finns flera jaktscener och vackert tecknade hjortdjur.

När hällristningarna skapades på Tanums hällar, år 1800-500 f. Kr., låg dessa i vattenbrynet. I dag finns de omkring 25-30 meter ovanför havsytan. De hällristningar som ingår i världsarvet är Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum och Kalleby.

Hällristningarna hotas i vår tid att förstöras av frost- och värmesprängning, skadliga ämnen från bilavgaser, havets salt och den allmänna försurningen. Söndervittringen går allt snabbare men stora insatser görs för att dokumentera, skydda och bevara ristningarna för all framtid. Detta arbete sker genom Riksantikvarieämbetets projekt RockCare – Tanums kulturarvslaboratorium.

Hällristningarna i Tanum fördes in på världsarvslistan 1994.

Världsarvskommitténs motivering:

“Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger sällsynta bevis för många aspekter av livet under europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum vittnar om en obruten bosättning i området som sträcker sig över 8 000 år av mänsklig historia.”

Se även:

Vitlycke museum – mitt i Tanums världsarvsområde
Tanum turist – bokning och information
The Rock Carvings in Tanum – Unescos webbplats
Världsarvet Tanums hällristningars webbplats

För mer information:

Tanums kommun  – telefon 0525-182 00.
Länsstyrelsen i Västra Götaland  – telefon 010-224 40 00.