Foto: (CC0)

Branschforum för konsthantering 2020

Branschforum för konsthantering 2020 arrangeras den 2-3 november i samarbete med Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet. Årets tema är logistik och mobilitet.

Konst och föremål förflyttas i samband med lån och utställningar. Många museer är i färd med att flytta sina magasin. Även det dagliga arbetet med samlingar och offentlig konst innebär rörelse. Vad innebär allt detta för föremålen och hur belastar förflyttningar konsthanterarna? Hur samverkar olika aktörer kring konstens och kulturarvets mobilitet?

Arbetar du med att installera, montera, packa, förflytta och hantera konst och föremål? Då är det här ett forum för dig.

Plats: Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet i Göteborg

Tid: 2–3 november 2020

Program: Länk till preliminärt program

Vi avvaktar läget och tar emot anmälningar i slutet av augusti om så är möjligt. För att få ett brett och representativt deltagande kommer det att vara möjligt att anmäla två deltagare per institution/museum.

OBS! Vi följer utvecklingen av den pågående pandemin noga och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. Detta kan komma att påverka hur Branschforum för konsthantering kan genomföras. Se information.