Foto: (CC0)

Branschforum för konsthantering 2020

Branschforum för konsthantering 2020 hölls på webben den 2-3 november i samarbete med Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet. Årets tema var logistik och mobilitet.

Konst och föremål förflyttas i samband med lån och utställningar. Många museer är i färd med att flytta sina magasin. Även det dagliga arbetet med samlingar och offentlig konst innebär rörelse. Vad innebär allt detta för föremålen och hur belastar förflyttningar konsthanterarna? Hur samverkar olika aktörer kring konstens och kulturarvets mobilitet?

Se filmade inslag

Se program