Färgglada kuber med varsitt mål tryckt på.
De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Foto: (CC BY)

Världsarvssamtal 19 november 2021: Agenda 2030

Välkommen till Riksantikvarieämbetets världsarvssamtal om Agenda 2030!

Mål för hållbar utveckling kopplas alltmer till världsarvskonventionens processer. I det här seminariet för vi en diskussion kring hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan integreras i världsarvens förvaltningsplaner. Inledningsvis får du en inblick i Unescos policy kring integrering av hållbar utveckling i arbetet med världsarvskonventionen och in den periodiska rapporteringen för världsarven. Länsstyrelsernas uppdrag kring Agenda 2030 presenteras och diskuteras också, och hur arbetet kan kopplas till Agenda 2030.

När: Fredag den 19 november
Tid: Kl. 10.00–12.00
Plats: Digitalt via Teams

Program

10.00 Introduktion

Moderatorerna hälsar välkommen.

10.05 Presentationer

Hållbar utveckling som paradigm för världsarvskonventionen – Elene Negussie, Riksantikvarieämbetet.

Unescos policy för hållbar utveckling i världsarven och integrering i den periodiska rapportering – Louise Hoffman Borgö, Riksantikvarieämbetet.

Naturvårdsverkets arbete med Agenda 2030 – Lotta Lagerberg, Naturvårdsverket.

Hur bidrar kulturmiljöverksamhet till Agenda 2030-målen? Exempel från Riksantikvarieämbetets tvärsektoriella arbete – Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet.

10.50 Paus

11.00 Presentationer

Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 – Heidi Vassi, Länsantikvarie Kronobergs län/ ordförande Kulturmiljöforum.

11.15 Diskussion

11.50 Sammanfattning och avslutning

12.00 Slut

Tack för idag!