Vy över Stora stöten, Falu koppargruva
Världsarvet Falun. Vy över Stora stöten, Falu koppargruva. Foto: (CC BY)

Världsarvssamtal 30 november 2021: “Stärka världsarv”

Hur kan man göra världsarv mer tillgängliga och hållbara för fler besökare och samtidigt ta tillvara och stärka deras särskilt stora universella värde? Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket bjuder in till ett gemensamt seminarium för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla våra världsarv till hållbara och attraktiva besöksmål.

För att lyckas i utvecklingsarbetet behöver företrädare för världsarvet samarbeta tätt med turismansvariga på lokal och regional nivå. Seminariet vänder sig till världsarvens företrädare såväl som till turismansvariga. Vår förhoppning är att seminariet kan bli ett startskott till fortsatt dialog för er på hemmaplan!

När: Tisdag den 30 november
Tid: Kl. 09.00–12.00
Plats: Digitalt

Seminariet ingår i vår serie Världsarvssamtal som Riksantikvarieämbetet genomför under hösten och vintern 2021 på temat hållbar förvaltning av världsarv. Läs mer om Riksantikvarieämbetets världsarvssamtal.

Program

09.00 Inledning – Agenda och arbetsformer för dagen

09.15 Erfarenheter från projektet Stärka världsarv och piloten i Falun

Ulrika Nisser (Projektledare – Stärka världsarv/Visit Dalarna), Christina Staberg (Samordnare – Världsarvet Falun), Fredrik Sandberg (Länsantikvarie – Länsstyrelsen Dalarnas län) och Albina Pashkevich (Docent – Centrum för turism och besöksnäringsforsking vid Högskolan Dalarna) delar med sig av lärdomar från projektet.

10.00 Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Modellens syfte och övergripande innehåll belyses av processledare Mona Bergner – Graffman AB

10.20 Paus

10.30 Dialog: Världsarvens nytta och möjligheter av utveckling av hållbar turism

Gruppdiskussion kring hur vi kan dra nytta av modellen/handboken i vårt fortsatta arbete.

11.00 Dialog: Behovsinventering för fortsatt hållbar världsarvsutveckling

Genom gruppdiskussioner undersöker vi behovet av stöd i det fortsatta arbetet framåt.

11.35 Avslutande och sammanfattande reflektioner

Vad tar vi med oss från dagens seminarium? Medskick till världsarven från projektledningen i Falun för Stärka världsarv.

12.00 Slut

Tack för idag!

Anmäl dig här

Anmälan är nu stängd.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.