Barnteckning på barn som uttrycker åsikter och ett fredsmärke
Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: (CC0)

Seminarieserie om Jämställt kulturarv

Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Det är angelägna frågor som vi tar upp i vår seminarieserie ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som sänds i fem delar i december.

För 100 år genomfördes det första allmänna valet i Sverige. För att uppmärksamma detta presenterar Riksantikvarieämbetet fem förinspelade webbsändningar på aktuella teman som alla knyter an till kopplingen mellan demokrati och kulturarv. Exempel på sådana teman är hur vi kan synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga, hur vi kan göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad som hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet.

När: 1–9 december.
Tid: 1 tim/avsnitt

Till seminarieseriens fem delar har vi bjudit in gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund tillsammans med representanter från ett flertal museer samt en rad forskare från våra olika universitet. Webbsändningarna är förinspelade och de första fyra delarna i serien är tillgängliga här och på vår Youtubekanal, från den 1 december.

Ta del av de fyra första delarna i följd och i din egen takt, men gärna före den 9 december kl. 14.00 då serien avslutats med ett uppföljande samtal om kulturarv och demokrati, där riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gäster från Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet och Sveriges Hembygdsförbund, under ledning av moderator Tobias Svanelid.

Tema och samtalsämnen

Här hittar du alla teman och medverkande.

Onsdag den 1 december

Del 1. Kulturarv och demokrati – att vara eller inte vara inkluderad

Richard Pettersson, docent och lektor i museologi vid Umeå universitet, Roger Nyqvist, fil.dr. arkeolog vid Bohusläns museum och Ola Wolfhechel Jensen, docent och forskningssamordnare vid Riksantikvarieämbetet.

Del 2. Barn har rätt – om barns och ungas delaktighet och medverkan i kulturarv

Hardy Bjarnar, barnrepresentant, Anita Synnestvedt, arkeolog och forskare vid Göteborgs universitet, Jennie Andersson Schaeffer, chef för Västmanlands museum, Johan Dahnberg, intendent och museipedagog på Hallands konstmuseum, Wenke Rundberg, publik producent vid Nordiska museet, Anna Sparrman,  forskare och lärare vid tema Barn på Linköpings universitet, Linda Klementsson, enhetschef vid Gamla Uppsala museum, Ida Ekman och Jenny Grahn, representanter från Örnsköldsviks Advisory Board och Charlotte Ahnlund Berg, utredare, vid Riksantikvarieämbetet.

Del 3. Demokratin 100 år vs. Tillgänglighet

Lars-Göran Wadén, rådgivare i tillgänglighetsfrågor, Camilla Näsström, handläggare vid Naturvårdsverket och Mattias Schönbeck, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Del 4. #utgrävningpågår: Arbetet för en demokratisk och jämställd arbetsmiljö inom svensk arkeologi

Petra Aldén Rudd, uppdragsarkeolog vid Rio Göteborg, och Ingrid Berg, fil.dr. i arkeologi och projektsamordnare på Uppsala universitet, i samarbete med Liv Nilsson Stutz, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet.

Torsdag den 9 december, kl 14.00.

Del 5. Samtal kring kulturarv och demokrati – i dag och i morgon

Riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gästerna Sophia Laurin, departementsråd vid Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet samt Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, under ledning av moderator Tobias Svanelid.

Om du missat nåt seminarium eller våra digitala utställningar

Alla filmer kommer även att finnas textade på vår Youtubekanal inom kort.

Missa heller inte vår digitala utställning ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som ligger till grund för seminarieserien, och utställningarna ”Arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt 1919” och ”Demokratins byggnader”.